Licence

Nákupem digitálních produktů na stránce www.creatively.cz souhlasíte s níže uvedenými licenčními podmínkami.

Veškeré produkty jsou autorským dílem Mgr. Markéty Klímové ve smyslu autorského zákona. Použití tohoto díla bez souhlasu prodávajícího k jiným účelům, než které jsou specifikovány níže, může být považováno za trestný čin.

1. Canva šablony

Šablony Canva označují digitální produkty, které je možné dále editovat přes aplikaci/program Canva.

Při koupi souhlasíte s tím, že NEBUDETE žádnou z editovatelných šablon vytvořených a zakoupených na www.creatively.cz nadále distribuovat, sdílet či přeprodávat jiným osobám užívajícím program/aplikaci Canva. 

Jakékoliv šíření je povoleno pouze po exportu ve formátu PDF, JPEG, PNG či po tisku (nadále souhrnně označováno jako “finální produkt”)!!! 

Licence digitálních finálních produktů této kategorie se mění dle zařazení k příslušným štítkům, tedy dle zaměření nabízených produktů. A to následovně:

1.1. sociální sítě a podníkání,

1.2. osobní užití.

Štítky skupiny:

1.1. Sociální sítě a podnikání

Finální digitální produkty v této kategorii je MOŽNÉ využít nejen pro osobní použití, ale také pro komerční účely.

Svou zakoupenou šablonu můžete libovolně upravovat pro své marketingové účely, koncové produkty či pro své osobní a jiné podnikatelské záměry.

Jedná se především o editovatelné šablony pro Instagram, Facebook či jiné editovatelné šablony podporující Vaše podnikání (vizitky, ceníky atd.).

Co je povoleno po finální úpravě:

 • osobní a komerční užití,
 • reklama a marketingová činnost,
 • jiné účely schválené prodávajícím e-shopu creatively.cz po vzájemné dohodě.

Co je zakázáno:

 • jakékoliv komerční účely;
 • reklama a marketingová činnost;
 • propagace zboží, výrobků, obchodních značek apod.;
 • šablona či finální produkt nesmí být kupujícím ani žádnou třetí osobou dále prodáván, šablona nesmí být vydávána za vlastní dílo či osobní referenci a nadále nesmí být poskytována třetím osobám k editaci a k přidání do jejich Canva účtu.

1.2. Osobní užití

Finální digitální produkty v této kategorii jsou určeny VÝHRADNĚ pro osobní použití fyzické osoby a při jejich zakoupení souhlasíte s tím, že je nebudete jakkoliv komerčně užívat.

Co je povoleno:

 • editace zakoupené šablony,
 • tisk neomezeného množství kopií finálního produktu,
 • šíření finálních produktů výhradně pro osobní, nekomerční užití,
 • nekomerční využití k významným událostem;
 • osobní užití;
 • jiné účely schválené prodávajícím e-shopu www.creatively.cz po vzájemné dohodě.

Co je zakázáno:

 • jakékoliv komerční účely;
 • reklama a marketingová činnost;
 • propagace zboží, výrobků, obchodních značek apod.;
 • šablona či finální produkt nesmí být kupujícím ani žádnou třetí osobou dále prodáván, vydáván za vlastní dílo či osobní referenci a nadále nesmí být poskytován třetím osobám k editaci a k přidání do jejich Canva účtu.

Jedná se především o editovatelné šablony narozeninových pozvánek, životopisů, svatebních oznámení atd.

2. Úprava na míru

Digitální produkty v této kategorii je MOŽNÉ využít nejen pro osobní použití, ale také pro komerční účely. Zaslané produkty není povoleno jakkoliv upravovat a předělávat.

Úprava na míru zahrnuje digitální produkty, které jsou editovány dle přání zákazníka grafikem.

Licence digitálních produktů této kategorie se mění dle zařazení k příslušným štítkům, tedy dle zaměření nabízených produktů. A to následovně:

1.1. podnikání a reklamní tiskoviny,

1.2. osobní užití.

Štítky skupiny:

2.1. Podnikání a reklamní tiskoviny

Produkty zařazené do této skupiny produktů jsou primárně určeny pro komerní účely. Jedná se o vizualizace vizitek.

2.2. Osobní užití

Šablony Canva označují digitální produkty, keré je možné dále editovat přes aplikaci/program Canva.

Licence diitálních produktů se mění dle zařazení do kategorií, tedy dle zaměření nabízených produktů. A to následovně:

Štítky skupiny:

3. Tvorba na míru

Digitální produkty této kategorie jsou unikátními výtvory, které jsou tvořeny po vzájemné domluvě s klientem. Nejčastěji jsou to komerční tiskoviny, loga či vizitky. V ojedinělých případech je možné vytvořit i produkty pro výhradní osobní použití (pozvánky, oznámení, atd.).

Takové produkty jsou sjednávány po vzájemné dohodě (např. e-mailová komunikace) a nejsou předmětem prodeje e-shopu!